Wakpol S.A - Flaki, flaczki

Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne

Ło gyszefcie

Gyszeft łotwarli we 1993 roku. Szaftli to trzy znajome karlusy Waldek Kristof i Andrzyj. Chcieli łoni zrobić moderno garmazerka tako, coby robioła na cołko Polska. A grajfka mieli ku tymu ,bo już downi fest handlowali i mieli rozmaite gyszefty.

Tera Wakpol to je jusz wywołany gyszeft , sprzedowo swoj towor w cołki Polsce, a to co robi je już znane i dobre.

Łoni tak pakujom swoj towor coby dugo boł swieży. Robiom go tysz ze świeżego sztofu, a cołki czos pilnujom tego co i jak robiom. Majom taki towor co smakuje jak za pierwy, a je tak moderny jako musi być teroski podle Uniji. Handlujom ze wielkimi halami ale małe gyszefty tysz cosik u nich dostanom. A wysyłajom to tysz do Madziarow, do Bułgarow i Rumunow.

Standarty dobry jakości we firmie

Łod poczontku wiedzieli, iż jak chcom robić dobre, a do tego zdrowe jodło to muszom ło to dbać. Łod tego zależy zdrowie klijenta co to bydzie jodł. Skuli tego wszyndzie majom tyn cały ameryknski HACCAP i cołki czos tego wachujom. Począwszy łod tych co kupujom, ale i przez to jak produkujom i jak się tyn towor sprzedowo.

Acha i wszystko robiom "natirlich", to jest bez chemii i innych szkodliwych dodatkow.