Wakpol S.A - Flaki, flaczki

Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne

Łoferta

Wakpol S. A. mo w swoji łofercie produkty mrożone, chłodzone i w biksach. Pod spodkiem wybiercie sie kategoria, kero Wos interesuje:

Ło gyszefcie

Gyszeft łotwarli we 1993 roku. Szaftli to trzy znajome karlusy Waldek Kristof i Andrzyj. Chcieli łoni zrobić moderno garmazerka tako, coby robioła na cołko Polska. A grajfka mieli ku tymu, bo już downi...


wiyncyj »

Kontakt

WAKPOL S.A.
ul. Chroboka 36,
41-711 Ruda Śląska
tel.: +48 32 244 99 00
fax: +48 32 244 99 12


szrajbuj do nos »