Wakpol S.A - Flaki, flaczki

Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne

Kontakt

WAKPOL Spółka Akcyjna

Znak weterynaryjny PL 24724002 WE

ul. Chroboka 36,
41-711 Ruda Śląska

NIP: 6412165883
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
Nr w rejestrze: 0000300931
Kapitał zakładowy: 600.000,00 PLN - opłacony w całości

Numery telefonów:

Centrala: +48 32 244 99 00
Faks: +48 32 244 99 12, +48 32 244 99 11
Kadra

 • Kierownik ds. Handlu
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 31
  Fax: +48 32 244 99 12
 • Specjalista do spraw zakupów
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 23
 • Kierownik ds. Logistyki i Magazynowania
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 10
  Kom: +48 696 437 985
  Fax: +48 32 244 99 11
 • Z-ca kierownika ds. Logistyki i Magazynowania
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 10
  Kom: +48 604 530 210
  Fax: +48 32 244 99 11
 • Z-ca kierownika ds. Logistyki i Magazynowania
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 10
  Kom: +48 728 874 450
  Fax: +48 32 244 99 11
 • Specjalista ds. Jakości Produkcji
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 32
  Fax: +48 32 244 99 12
 • Refertent ds. Jakości
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 32
  Fax: +48 32 244 99 12
 • Księgowa
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 22
  Fax: +48 32 244 99 12
 • Księgowa
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 21
  Fax: +48 32 244 99 12
 • Kierownik ds. Produkcji
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 28
 • Kierownik Działu Technicznego
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 25
  Fax: +48 32 244 99 26
 • Prezes Zarządu
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 00
  Fax: +48 32 244 99 12