Wakpol S.A - Flaki, flaczki

Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne

Polityka jakości

Od początku naszej działalności byliśmy świadomi szczególnej odpowiedzialności związanej z przetwórstwem spożywczym. Jakość wytworzonego produktu ma przecież bezpośredni wpływ na zdrowie konsumenta.

Dlatego też, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności nasza produkcja realizowana jest zgodnie z systemem HACCP. Kontrola tego systemu obejmuje każdy etap produkcji, począwszy od kontroli jakości u naszych dostawców, poprzez poszczególne etapy procesu technologicznego aż do ekspedycji gotowego produktu do klienta.

Kontrola jakości jest dla nas szczególnie ważna również dlatego, że w naszej produkcji nie stosujemy żadnych środków konserwujących.