Wakpol S.A - Flaki, flaczki

Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne


Kadra

 • Marek Kaizik

  Kierownik ds. Handlu
  e-mail:
  Tel.: +48 32 244 99 31
  Fax: +48 32 244 99 12
 • Adam Grygonis

  Kierownik ds. Logistyki i Magazynowania
  e-mail:
  Tel.: +48 32 244 99 10
  Kom: +48 696 437 985
  Fax: +48 32 244 99 11
 • Daniel Mzyk

  Z-ca kierownika ds. Logistyki i Magazynowania
  e-mail:
  Tel.: +48 32 244 99 10
  Kom: +48 604 530 210
  Fax: +48 32 244 99 11
 • Klaudiusz Włodarczak

  Z-ca kierownika ds. Logistyki i Magazynowania
  e-mail:
  Tel.: +48 32 244 99 10
  Kom: +48 728 874 450
  Fax: +48 32 244 99 11
 • Barbara Pol

  Specjalista ds. Jakości Produkcji
  e-mail:
  Tel.: +48 32 244 99 32
  Fax: +48 32 244 99 12
 • Małgorzata Matras

  Refertent ds. Jakości
  e-mail:
  Tel.: +48 32 244 99 32
  Fax: +48 32 244 99 12
 • Teresa Sieniak

  Księgowa
  e-mail:
  Tel.: +48 32 244 99 22
  Fax: +48 32 244 99 12
 • Katarzyna Papierz

  Księgowa
  e-mail:
  Tel.: +48 32 244 99 21
  Fax: +48 32 244 99 12
 • Piotr Kowalik

  Kierownik ds. Produkcji
  e-mail:
  Tel.: +48 32 244 99 28
 • Ireneusz Szymkowski

  Kierownik Działu Technicznego
  e-mail:
  Tel.: +48 32 244 99 26
  Fax: +48 32 244 99 26
 • Maciej Widera

  Prezes Zarządu
  Tel.: +48 32 244 99 00
  Fax: +48 32 244 99 12