Wakpol S.A - Flaki, flaczki

Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne


Kadra

 • Kierownik ds. Handlu
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 31
  Fax: +48 32 244 99 12
 • Specjalista do spraw zakupów
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 23
 • Kierownik ds. Logistyki i Magazynowania
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 10
  Kom: +48 696 437 985
  Fax: +48 32 244 99 11
 • Z-ca kierownika ds. Logistyki i Magazynowania
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 10
  Kom: +48 604 530 210
  Fax: +48 32 244 99 11
 • Z-ca kierownika ds. Logistyki i Magazynowania
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 10
  Kom: +48 728 874 450
  Fax: +48 32 244 99 11
 • Specjalista ds. Jakości Produkcji
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 32
  Fax: +48 32 244 99 12
 • Refertent ds. Jakości
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 32
  Fax: +48 32 244 99 12
 • Księgowa
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 22
  Fax: +48 32 244 99 12
 • Księgowa
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 21
  Fax: +48 32 244 99 12
 • Kierownik ds. Produkcji
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 28
 • Kierownik Działu Technicznego
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 25
  Fax: +48 32 244 99 26
 • Prezes Zarządu
  e-mail
  Tel.: +48 32 244 99 00
  Fax: +48 32 244 99 12