Wakpol S.A - Flaki, flaczki

Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne

Często zadawane pytania

Jak podczas domowego przygotowywania flaczków pozbyć się specyficznego, nieprzyjemnego zapachu bydła?

Podstawą dobrego oczyszczenia przedżołądka wołowego jest dobre oczyszczenie mechaniczne w specjalnych maszynach. W warunkach domowych można to wykonać przy pomocy noża i kilkugodzinnego gotowania z kilkukrotną wymianą wody.

Z jakiej części ciała krowy robicie flaczki?

Flaczki robi się z krowich przedżołądków, których krowa posiada aż trzy. Są to: żwacz, czepiec i księgi. Krowa oprócz tego posiada jeszcze żołądek właściwy, czyli trawieniec.

Co oznacza skrót HACCP?

Skrót HACCP pochodzi od nazwy angielskiej Hazard Analysis and Critical Control Point. Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli jest prewencyjnym systemem zarządzania jakością żywności.

Do czego służy system HACCP?

System ma na celu rozpoznanie, ocenę i kontrolę zagrożenia żywności podczas wszystkich etapów jej produkcji i dystrybucji. Zagrożenie należy rozumieć jako biologiczny, chemiczny lub fizyczny czynnik lub zdarzenie zaistniałe w produkcji pożywienia, który może niekorzystnie wpłynąć na zdrowie konsumenta. Zagrożeniem jest wszystko, co może przynieść szkodę konsumentowi.

Wyróżnia się trzy rodzaje zagrożeń:

  1. mikrobiologiczne (bakterie, wirusy)
  2. fizyczne, np. szkło, piasek
  3. chemiczne, np. środki ochrony roślin, detergenty

Taką kontrolę przeprowadzają lekarze weterynarii i Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych. Po co jeszcze HACCP?

W systemie HACCP badanie jakości gotowego produktu zastąpione jest nadzorowaniem wszystkich etapów jego powstawania i dystrybucji, od przygotowywania, poprzez przetworzenie, produkcję, pakowanie, magazynowanie, transport, aż do sprzedaży gotowego środka spożywczego. Dzięki takiemu podejściu, przed wyprodukowaniem wyrobu zapobiega się lub eliminuje zagrożenia zdrowotne związane z surowcami, dodatkami i materiałami pomocniczymi, personelem, maszynami i urządzeniami, a także procesem technologicznym. Jest to najefektywniejszy sposób gwarantowania bezpieczeństwa żywności uznany przez wszystkie organizacje zainteresowane jej bezpieczeństwem. Stosowanie systemu HACCP jest również korzystne dla producentów żywności, którzy w przypadku inspekcji urzędowej mogą udowodnić, iż zrobili wszystko, by uzyskać bezpieczny i dobry jakościowo produkt.

Gdzie jeszcze stosuje się system HACCP?

System HACCP jest systemem uniwersalnym dającym zastosować się do każdego rodzaju produkcji. Obecnie najszersze zastosowanie jest w branży spożywczej. Uniwersalność systemu nie oznacza że jedna procedura może znaleźć zastosowanie w każdym etapie produkcji. Należy podkreślić, że dla każdego zakładu (przedsiębiorstwa), linii produkcyjnej, wyrobu ustala się indywidualny program uwzględniający specyfikę zakładu i prowadzonego w nim przetwórstwa, tworzy się tzw. Księgę HACCP.