Wakpol S.A - Flaki, flaczki

Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne

Aktualności

 • Plan połączenia WAKPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej oraz
  PIM Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (PDF)
 • Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 29.01.2020. (PDF)
 • Nowe produkty

  W naszej ofercie pojawiły się nowe produkty.

  Certyfikaty BRC IFS i ISO 22000:2005

  W ostatnich dniach nasza firma otrzymała potwierdzenie spełnienia wymogów certyfikacji: - Produktów na podstawie BRC Global Standard for Food Safety stopień A. - Inernational Food Standard na poziomie wyższym. - Normy ISO 22000:2005

  Wsparcie dla inwestycji

  W dniu 18 sierpnia 2010r. Spółka podpisała z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę przyznania pomocy na realizację inwestycji w Ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  1 2 3