Wakpol S.A - Flaki, flaczki

Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne

Wsparcie dla inwestycji

W dniu 18 sierpnia 2010r. Spółka podpisała z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę przyznania pomocy na realizację inwestycji w Ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota przyznanej pomocy wyniosła 2.017.795,20 PLN. Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach. Pierwszy etap inwestycji został zakończony i przeszedł pozytywną weryfikację Agencji. Obecnie Spółka realizuje drugi etap inwestycji.

 

«  wróć do aktualności